top of page
GRAIN WHISKY.webp

GRAIN WHISKY | גריין וויסקי

וויסקי דגנים נפוץ מאוד בבלנדים למינהם עוזרים לחבר בי הסינגל מאלטים השונים

 מלבד מתן טעם ומרקם אמיתיים לבלנדים, לוויסקי דגנים עשוי היטב יש אופי מובהק משלו.​

bottom of page