top of page
רום

RUM | רום

קומפני דז אינדה הוא מבקבק רום עצמאי צרפתי  אחד המוערכים בעולם הרום.

פלורנס הבעלים  נותן כבוד למסורות ולטכניקות הייחודיות הנהוגים בכל מדינה ואיזור אשר מייצרים את המשקה הנפלא הזה.

וכל חביות הרום  נבחרים בקפידה בארץ מוצאם  ואז נשלחים לצרפת לצורך יישון וביקבוק

    bottom of page