_edited_edited.jpg

מגזין סיפיל

איך להכין קוקטייל קפיריניה


קוקטייל קפיריניה

קוקטייל קפיריניה


קוקטייל קפיריניה

קוקטייל קפיריניה הוא הקוקטייל הלאומי של ברזיל ולמעשה הוא בן דודו הברזילאי של המוחיטו, המילה קפיריניה מתייחסת לאדם שבא מהאזור הכפרי של ברזיל [ המקבילה הברזילאית להילי-בילי]. אבל היום שאומרים קפיריניה מתכוונים למשקה בלבד ולא למעמדו של האדם. קוקטייל קפריניה מורכב מרום לבן או קשאסה, קוביות לימון וקרח כתוש.